Polityka ochrony prywatności controlby sp. z . o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO/GDPR) informujemy, że administratorem danych osobowych jest controlby sp. z o. o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX wWYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000593891, NIP PL7811920809 (zwaną dalej: controlby).

Serwis control-by.net pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolne wprowadzanie danych w formularzach na stronie, przez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”), przez zapisywanie logów na serwerze www. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki – może to jednak utrudnić lub w niektórych przypadkach, uniemożliwości korzystanie z niektórych funkcji serwisu control-by.net.pl.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie artykułu 6 ust. 1 RODO/GDPR w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych przez controlby, jak również wykonania ciążących na controlby obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Controlby jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. Zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom.

Co do zasady, dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Administrator danych controlby stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. W szczególności środki te mają zapobiec przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w formularzach internetowych na stronie control-by.net.pl są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania i wykonywania zawartej umowy; przez okres przewidziany w przepisach szczególnych; przez okres niezbędny do ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń. Osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Przysługuje również prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych przez administratora controlby, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów osób fizycznych.

controlby zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności, przy czym prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie control-by.net

W sprawach związanych z wykonaniem polityki prywatności Użytkownik może kontaktować się na adres skrzynki elektronicznej i@control-by.net lub listownie na adres controlby sp. z o. o. ul. Letniskowa 69 62-090 Cerekwica

Na działania administratora danych controlby przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.